Zmiany w związku z likwidacją OFE

Warto pamiętać o tym, że jeżeli należymy do OFE i tam wpływa część składki na emeryturę, wówczas czekają nas zmiany w związku z likwidacją tych funduszy. Rząd zapowiada likwidację OFE i przeniesienie środków na nowe konta.

Zmiany dotyczą 15 milionów osób. Trzeb wiedzieć, że będziemy mogli zdecydować, co się stanie z naszymi oszczędnościami w OFE, ale mamy do wyboru jedną z odgórnie ustalonych opcji przekazania naszych środków, a mianowicie:
a). do ZUS albo
b). na IKE, czyli indywidualne konta emerytalne (które utworzą nam firmy prowadzące dotąd OFE).

Należy wiedzieć, że jeżeli zdecydujmy o przekierowaniu środków do IKE to prawo do wypłaty naszych pieniędzy uzyskamy po ukończeniu sześćdziesiątego roku życia lub (w przypadku uzyskania wcześniejszych uprawnień emerytalnych) w wieku 55 lat. Oszczędności zostaną wówczas wypłacone z IKE bez podatku. Oszczędności będziemy mogli wypłacić jednorazowo w ratach (na podstawie umowy podpisanej z IKE). Co istotne, trzeba wiedzieć, że oszczędności w IKE podlegają dziedziczeniu w razie śmierci właściciela konta. Środki przypadną spadkobiercom lub osobom uposażonym, o ile takie osoby wskazaliśmy w umowie IKE (możemy to zrobić również w każdym momencie trwania umowy). Warto także wiedzieć, że oszczędności na IKE możemy też wycofać wcześniej (przed osiągnięciem powyższego wieku). Ale pamiętajmy, że od takiej wypłaty zostanie pobrany 19-procentowy podatek. Co interesujące, na Indywidualne Konto Emerytalne, nazywane trzecim filarem, sami też możemy wpłacić pieniądze. Ale jest limit wpłat ustalany odgórnie co roku (w 2020 roku wynosi 15. 681 zł).

Natomiast jeśli chcemy, aby środki trafiały do ZUS, to zostaną „zaliczone” na naszą przyszłą zusowską emeryturę. Te oszczędności z OFE będą prawdopodobnie ulokowane na specjalnie utworzonych subkontach w ZUS. Oczywiście, nie będziemy mogli sami zasilać tego konta (jak ma to miejsce w przypadku IKE). Tych środków nie będą mogli również dziedziczyć nasi bliscy.

Należy zapytać, w jakim czasie należy podjąć decyzję? Trzeba wiedzieć, że od 1 czerwca do 1 sierpnia 2020 roku uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, którą opcję wybierają. Musimy jednak pamiętać, aby w terminie złożyć deklarację w OFE. Jeśli tego nie zrobimy, wówczas nasze pieniądze będą automatycznie przekazane do IKE. Należy pamiętać o tym, że nie będziemy musieli osobiście zakładać takiego konta IKE. Rachunek osób uczestniczących w OFE zostanie zamieniony na indywidualne konto emerytalne. Jednak pamiętajmy, że ta opcja będzie wiązać się z opłatami. Więc przekierowanie naszych środków z OFE nie będzie bezpłatne. Należy wiedzieć, że przy przelaniu ich do IKE będzie pobrane 15 procent wartości zebranych środków („opłata przekształceniowa”) w dwóch ratach: 7, 5 procent w 2020 roku i drugie 7, 5 procent w 2021 roku. Warto dodać, że przeniesienie środków do ZUS nie będzie się wiązało z opłatą, ale pamiętajmy, że w tej opcji zapłacimy 18-procentowy podatek, kiedy będziemy mieli wypłacaną emeryturę. Należy też zadać pytanie, co w sytuacji, jeżeli wolimy, żeby nasze środki z OFE trafiły do ZUS i zasiliły nam w przyszłości emeryturę? Wówczas powinniśmy złożyć deklarację o chęci przeniesienia środków do ZUS. Druki deklaracji będą posiadały OFE i ZUS, formularze będziemy mogli pobrać ze stron internetowych i po wypełnieniu odesłać mailem.


Drukuj  

Related Articles